phpdoc content status

Created by: Lester Caine, Last modification: 19 Jun 2008 (05:24 UTC)
PackagedocsReleasedmaintainernotes
articlesYesYes
bitcommerceNoNo Poor phpdoc comment blocks
blogsYesYes
bnspellNoNo
boardsYesYes
calendarYesYes
cascaderNoNo
categoriesYes No
chatterboxYesNo
contactsNoNo
cvsviewNoNolsces
debugNoNo
docN/A--
eventsYesYes
fckeditorNoYes No phpdoc content
filevaultNoNo
fisheyeYesYes
galaxiaNoNo
gallery2NoNo ? phpdoc info
gatekeeperYesYes
geoYesNo
gigauploadNoNo
gmapYesNo
groupsYesNo
hotwordsYesNo
hypeNoNo
ilikeYesNo
installYesYes
irlistYesNolsces
kernelYesYes
languagesYesYes Top level only
libertyYesYes
libertysecureYesNo
luceneYesNo
mapperYesNolsces
messagesYesYes
metaNoNo
modcommentsYesNo
moderationYesNo
multisitesYesNo
newslettersYesYes
nexusYesYes
packagerNoNo
pdfYesYes
phpbbNo
phpgedviewNolsces
pigeonholesYesYes
pollsNoNo
protectorYesNo
quicktagsYesYes
quotaYesYes
reblogYesNo
recommendsYesYes
rssYesYes
sampleN/A-- Not part of distribution just used as sample
searchYesYes
sheetsNoNo
shoutboxYesYes
sitehomeYesNo
smileysNoYes
starsYesYes
statsYesYes
stencilsNoYes
stickiesYesYes
storageN/AYes
superstarsNoNo
switchboardYesNo
tagsYesYes
tempN/ACreated
themesYesYes Generic level only
tidbitsNoNo
tinymceNoNo
treasuryYesYes
unitNoNo
usersYesYes
utilSomeYes See notes below
wikiYesYes
xmlrpcNoNo
xuploadNoNo
yellowpagesNoNo
zendNoNo
----Component Libraries----
ADOdbNoYes No phpdoc content
CPAINTYesNo
HTTP_RequestYesNo
JSONTesNo
OLETesNo
or-apicnet-ioYesNo
PEARTesNo
SmartyYesYes
SOAPTesNo
Spreadsheet_Excel_WriterYesNo
TreeMakerYesUtils
UFPDFTesNo